Uz sākumu LLPA un VARAM speciālistu sanāksme par 5.1.1.1. pasākuma “Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam” īstenošanas nosacījumiem.

LLPA un VARAM speciālistu sanāksme par 5.1.1.1. pasākuma “Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam” īstenošanas nosacījumiem.

Latvijas Lielo pilsētu asociācija (LLPA) 2023. gada 29. maijā organizē attālinātu sanāksmi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus par VARAM sagatavotajiem Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” 5.1.1.1. pasākuma “Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam” īstenošanas nosacījumiem.

Sanāksme norisināsies attālināti, ZOOM vidē. 

2023-05-29 (14:00)