Uz sākumu Par mums

Par mums

Biedrība „Latvijas Lielo pilsētu asociācija” (LLPA) dibināta 2001. gadā ar mērķi veidot ciešāku sadarbību ekonomisko, saimniecisko sakaru un kultūras jomā starp LLPA biedriem – desmit republikas valstspilsētām: Daugavpili, Jelgavu, Jēkabpili, Jūrmalu, Liepāju, Ogri, Rēzekni, Rīgu, Valmieru, Ventspili. 

LLPA pārstāv vairāk kā 50% visu Latvijas iedzīvotāju un ražotāju intereses, radot vairāk kā 75% no Latvijas iekšzemes kopprodukta, piesaista vislielāko investīciju apjomu un rada lielāko inovatīvo produktu un pakalpojumu apjomu.

Saskaņā ar LLPA statūtiem LLPA mērķis ir īstenot republikas pilsētu tiesisko interešu aizsardzību un veicināt to savstarpējo sadarbību un attīstību, kā arī veicināt sadarbību ar citām institūcijām un organizācijām.

LLPA sekmīgi īsteno savu biedru intereses lokālā, nacionālā un starptautiskā mērogā, tai skaitā sadarbībā ar profesionālajām un nevalstiskajām organizācijām - Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Britu padomes pārstāvniecību Latvijā u.c. organizācijām.

LLPA darbojas trīs līmeņos - regulāri tiekas gan republikas pilsētu mēri, gan pilsētu izpilddirektori, gan pašvaldību speciālisti, kas pārrunā aktuālākās savas jomas problēmas, lai kopīgi risinātu pašvaldībām saistošus jautājumus un apmainītos ar labākajiem prakses piemēriem.

Savas pastāvēšanas laikā, sākot no 2001. gada, LLPA ir aktīvi aizstāvējusi un pārstāvējusi LLPA biedru intereses tādos pilsētu interešu skarošos jautājumos kā pilsētvides attīstība, pašvaldību finanšu jautājumi, sociālie un veselības, apsaimniekošanas, izglītības, sabiedriskās drošības un kārtības jautājumi, kā arī juridiska satura jautājumi.

Šobrīd LLPA prezidējošā pilsēta ir Valmiera. LLPA prezidenta pilnvaras pilda Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks. 

MISIJA – stiprināt Latvijas Republikas pilsētu lomu politikas procesu Latvijā ietekmēšanā, veicinot republikas pilsētu interešu aizstāvēšanu valstiska līmeņa jautājumos.

VĪZIJA – spēcīgākais Latvijas Republikas pilsētu interešu aizstāvētājs un īpaši nozīmīgs sociālais partneris Latvijas valdībai un parlamentam, kā arī spēcīgs partneris Eiropas Savienības institūcijām.

LLPA statūtos izvirzītie darbības mērķi:

  • īstenot valstspilsētu tiesisko interešu aizsardzību;
  • veicināt valstspilsētu un šo vietējo pašvaldību savstarpējo sadarbību,
  • veicināt valstspilsētu un šo vietējo pašvaldību sadarbību ar Latvijas Republikas, starptautiskajām un citu valstu institūcijām un organizācijām;
  • veicināt valstspilsētu un vietējo pašvaldību attīstību.

LLPA uzdevumi:

  • Ar likumīgiem līdzekļiem pārstāvēt un aizstāvēt LLPA biedru intereses un tiesības.
  • Organizēt LLPA biedru kopīga viedokļa sagatavošanu jebkuros LLPA biedru intereses skarošos jautājumos.
  • Veicināt neracionālu LLPA biedru darbību reglamentējošu normatīvo aktu tiesību normu pārskatīšanu vai grozīšanu, iesniegt attiecīgos priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem.
  • Organizēt tikšanās, sanāksmes, seminārus, mācības un jebkurus citus LLPA biedru viedokļu un pieredzes apmaiņas pasākumus.
  • Piesaistot finansējumu, īstenot projektus, lai sasniegtu LLPA noteiktos mērķus.
  • Veikt citus uzdevumus, lai sasniegtu LLPA noteiktos mērķus.