Uz sākumu Aktualitātes LLPA tiekas ar Ekonomikas ministru un pārrunā aktuālos jautājumus

LLPA tiekas ar Ekonomikas ministru un pārrunā aktuālos jautājumus

Kopīgi jāpanāk risinājums, lai mazinātu birokrātiskos šķēršļus, kas šobrīd kavē operatīvu ES fondu apguvi

Šodien Latvijas Lielo pilsētu asociācijas (LLPA) biedri – valstspilsētu pašvaldību vadītāji – tikās ar ekonomikas ministru Viktoru Valaini, lai kopīgi pārrunātu jautājumus par ministrijas iecerēm sadarbības veicināšanai ar valstspilsētām. Sarunās tika pārrunāti aktuālie jautājumi par nākamā gada budžeta veidošana un Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma apguves iespēju veicināšanu uzņēmējdarbības un reģionu attīstībai.

Tikšanās laikā ekonomikas ministrs uzklausīja valstspilsētu vadītāju redzējumu par nākamā gada attīstības virzieniem un budžeta finansējuma iespējām, kā arī saistītos jautājumus ar valsts atbalsta finansējuma un ES fondu līdzekļu piesaisti un ar to saistītajiem problēmjautājumiem, kas šobrīd kavē valsts atbalsta finansējuma un ES fondu līdzekļu apguvi.

Sarunās ministrs norādīja, ka šobrīd notiek aktīvas diskusijas un darbs pie nākamā gada budžeta veidošanas, kas paredz arī problēmjautājumu risinājumus, kas tieši un netieši skar arī valstspilsētu un pašvaldību darbu, kā piemēram, veselība, izglītība u.c. Vienlaikus ministrs vērsa uzmanību, ka liela nozīme reģionālās attīstības veicināšanai ir ES fondu līdzekļu mērķtiecīgai apguvei, lai nodrošinātu pašvaldību un visa reģiona izaugsmi.  

LLPA biedri uzsvēra, ka reģiona attīstība ir balstīta uz daudzfunkcionālu pakalpojumu nodrošināšanu gan no pašvaldību, gan valsts puses, kas ietver ekonomisko attīstību, sociālo nodrošinājumu un iedzīvotāju drošību. Vienlaikus tam nepieciešams finansējums, ko  veido gan pašvaldību ieņēmumi, gan valsts atbalsta un ES fondu līdzekļu finansējums. Valstspilsētu un pašvaldību vadītāji uzsvēra, ka ir  būtiski veicināt ciešāku valsts un pašvaldību sadarbību, lai mazinātu birokrātiskos šķēršļus un  efektīvi varētu plānot valsts un ES investīcijas, kā arī reģionu attīstības iespējas, attīstot pašvaldības kā pastāvīgus un iedzīvotājiem pieejamus pakalpojumu centrus.  

Latvijas Lielo pilsētu asociācija kopumā pozitīvi vērtē ekonomikas ministra iniciatīvu veicināt pašvaldību un ministrijas sadarbību, vienlaikus uzsverot, ka primāri nepieciešama konstruktīva dialoga izveide, lai pārrunātu aktuālos jautājumus, kas saistīti ar valsts atbalsta un ES fondu līdzekļu apguvi valstspilsētu un reģionālas attīstības nodrošināšanai.

Pēc tikšanās ministrs un LLPA pārstāvji bija vienisprātis, ka ir kopīgi jāpanāk risinājums, lai mazinātu birokrātiskos šķēršļus, kas šobrīd kavē operatīvu ES fondu apguvi, kā arī svarīgi ir veicināt valsts, pašvaldību un uzņēmējdarbības nozares dialogu un sadarbību mērķtiecīgai pašvaldību attīstības plānošanai un sekmēšanai.