Uz sākumu Aktualitātes Latvijas Lielo pilsētu asociācijas pārstāvju delegācija aizvadījusi pieredzes apmaiņas braucienu Berlīnē, Vācijā.

Latvijas Lielo pilsētu asociācijas pārstāvju delegācija aizvadījusi pieredzes apmaiņas braucienu Berlīnē, Vācijā.

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” projekta “Latvijas pašvaldību sadarbības veicināšana un labas pārvaldības stiprināšana” ietvaros ir īstenota LLPA pārstāvju pieredzes vizīte uz Berlīni Vācijā. 

Vizītes ietvaros delegācija iepazinās ar Tegel Projekt GmbH "vecās" Berlīnes lidostas attīstības ambīcijām, pārvērst tās teritoriju nākotnes pilsētā, kas sevī ietvers zinātnes, pētniecības un ražošanas savienošanu lidostas ēkās (UrbanTechRepublic), un ilgtspējīga dzīvojamā kvartāla izveidi (Schumacher Quartier), kas uzstāda jaunus klimatneitralitātes un klimata noturīguma standartus - nākotnes pilsētas standartus. LLPA delegācija tika iepazīstināta arī ar lidostas teritoriju, lai klātienē prezentētu projekta apmērus, filozofiju un risinājumus.

Vizītes ietvaros tika apmeklēta arī Vācijas Enerģētikas aģentūra (Deutsche Energie-Agentur (dena)), kur delegācija tika iepazīstināta ar Vācijas pieredzi energokopienu attīstībā un "dena" darbību klimatneitrālas sabiedrības izveidē.

Noslēdzot vizīti delegācija tikās ar Vācijas pilsoņu enerģētikas alianses pārstāvi, iepazinās ar alianses darbību un mērķi - iedzīvotāji veido decentralizēto energoapgādi paši, izmantojot 100% atjaunojamos resursus.

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!

Pateicamies partneriem Vācijā par viesmīlīgo uzņemšanu, vērtīgo informāciju un sadarbību!