Uz sākumu Aktualitātes LLPA un VARAM ministrs Māris Sprindžuks pārrunā pilsētām aktuālos attīstības jautājumus un haotiski notikušās reģionālās reformas

LLPA un VARAM ministrs Māris Sprindžuks pārrunā pilsētām aktuālos attīstības jautājumus un haotiski notikušās reģionālās reformas

Latvijas Lielo pilsētu asociācija kopumā pozitīvi vērtē VARAM ministra iniciatīvas

Latvijas Lielo pilsētu asociācijas (LLPA) biedri – lielo valstspilsētu domju vadītāji – tikās ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Māri Sprindžuku, lai kopīgi pārrunātu jautājumus par ministra iecerēm saistībā ar valsts reģionālo attīstību un plānošanas reģionu darbības uzlabošanu, kā arī iespējām papildu finansējuma piesaistīšanai no Eiropas Savienības (ES) fondiem.

Sarunās ministrs norādīja, ka viena no ministrijas prioritātēm ir plānošanas reģionu valsts un pašvaldību koordinētas un datos balstītas sadarbības veicināšana, lai pārdomāti un efektīvi varētu plānot gan valsts un ES investīcijas, gan reģionu attīstības iespējas, attīstot pašvaldības kā pastāvīgus un iedzīvotājiem pieejamus pakalpojumu centrus.  Ministrs uzsvēra, ka reģiona attīstība ir balstīta uz daudzfunkcionālu pakalpojumu nodrošināšanu gan no pašvaldību, gan valsts puses, kas ietver ekonomisko attīstību, sociālo nodrošinājumu un iedzīvotāju drošību. Tam nepieciešams būtiski  veicināt ciešu un mērķtiecīgi plānotu valsts un pašvaldību sadarbību, atsaucoties uz līdz šim haotiski notikušām valsts pārvaldes reģionālajām reformām.

Tāpat ministrs uzsvēra pašvaldību un ministriju sadarbības uzlabošanas nepieciešamību, lai ministrijas atkal tiktos «pie viena sarunu galda» ar pašvaldībām un diskutētu par to institucionālajām reformām, savlaicīgi apspriežot iecerētās izmaiņas gan sabiedriskās kārtības nodrošināšanas jomā, gan ugunsdzēsības formējumu darba organizācijā, gan sabiedriskā transporta darbības un ceļu tīkla plānošanā, gan veselības pakalpojumu organizācijā un izglītības jomā, kā arī daudzās citās jomās, kas ikdienā skar visplašāko pašvaldības iedzīvotāju interešu loku.

Sarunās valsts pilsētu pārstāvji uzsvēra gatavību preventīvi iesaistīties nozaru politikas plānošanā, kas ietver pašvaldības darba plānošanas procesu un finansējuma sadalījumu, aicinot VARAM un atbildīgo nozaru ministrus pirms lielu reformu plānošanas, pārrunāt un izdiskutēt jautājumus, kas attiecas uz pilsētu un pašvaldību iesaisti.

Latvijas Lielo pilsētu asociācija kopumā pozitīvi vērtē VARAM ministra iniciatīvu veicināt pašvaldību un valsts sadarbību, vienlaikus uzsverot, ka primāri nepieciešama konstruktīva dialoga izveide, lai pārrunātu aktuālos jautājumus, kas saistīti ar reģionālās reformas ieviešanu reģionos un tam nepieciešamo finansējuma piesaistīšanu.

“Viennozīmīgi reformas veicina pozitīvas pārmaiņas pilsētu attīstībā, kas ļauj tām augt un attīstīties, ja vien tās tiek veiktas saskaņoti un pārdomāti, atbilstoši pašu pilsētu attīstības plāniem, nevis bezpersoniskam uzstādījumam, bez papildus diskusijām, nemaz neiedziļinoties katra reģiona izaugsmes perspektīvās un specifiskās darbības jomās. Ceru, ka jau tuvākajā laikā turpināsies konstruktīvas sarunas arī ar citiem ministriem, stiprinot valstspilsētu pašvaldību pozīcijas iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitātes un to dzīves vides uzlabošanai,” norādīja Normunds Audzišs, LLPA izpilddirektors.

Vienlaikus ministrs sarunās akcentēja nepieciešamību valsts reģionālajā attīstībā daudz plašāk izmantot plānošanas reģionus, tostarp, lai ES fondu apguvē pēc iespējas salāgotu valstspilsētu pašvaldību un tām blakus esošo novadu pašvaldību vajadzības, pēc iespējas to novērtējot arī no valstspilsētu pašvaldību interešu skatupunkta.

Pēc tikšanās ministrs un LLPA pārstāvji bija vienisprātis, ka ir kopīgi jāpanāk risinājums, lai plānošanas reģioni veidotos nevis kā papildus birokrātiska institūcija, kas kavē operatīvu ES fondu apguvi, bet būtu palīgs ikvienas pašvaldību attīstības plānošanai un tās sekmēšanai.

Latvijas Lielo pilsētu asociācija dibināta 2001. gada 23. augustā, lai veidotu ciešāku sadarbību ekonomisko, saimniecisko kontaktu un kultūras jomā starp Latvijas Republikas lielo pilsētu pašvaldībām. LLPA biedri ir 10 lielākās Latvijas pilsētas - Daugavpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Rīga, Ventspils, Valmiera, Jēkabpils un Ogres novads.