Uz sākumu Aktualitātes LLPA ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru diskutēja par Administratīvi teritoriālo reformu un ES fondu apguvi

LLPA ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru diskutēja par Administratīvi teritoriālo reformu un ES fondu apguvi

Attālināta LLPA biedru un VARAM ministra tikšanās

Lai apspriestu virkni būtisku jautājumu, kas saistīti ar Administratīvi teritoriālo reformu un Eiropas Savienības (ES) fondu apguvi, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas (LLPA) biedri – lielo pilsētu mēri – 22. janvārī tikās ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Artūru Tomu Plešu. Pēc tikšanās LLPA iesniedza ministram virkni priekšlikumu, tostarp par valsts aizdevuma programmas finansējuma efektīvāku izmantošanu.

Tikšanās ar jauno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru vērtējama kā produktīva. Tās laikā pārrunājām virkni lielo pilsētu vadītājiem aktuālu jautājumu. Lai arī daļā no tiem mūsu redzējums bija atšķirīgs, ministrs pauda gatavību dialogu turpināt,” uzsvēra LLPA izpilddirektors Viktors Valainis.

Ar ministru tika pārrunāta virkne pašvaldībām aktuālu jautājumu, uzklausot ministra redzējumu un aktuālāko informāciju par Administratīvi teritoriālo reformu (ATR), tostarp administratīvo reģionu izveidi un jauno Pašvaldību likumu. Karstas diskusijas izraisīja iespējamie ierobežojumi amatu savienošanai un citi jautājumi. Abas puses vienojās turpināt dialogu. Tāpat ministrs lielo pilsētu mērus informēja par ATR ieviešanai paredzēto finansējumu, tostarp arī administratīvo izdevumu segšanai, pašvaldībām apvienojoties, kā arī par atbalstu valsts informāciju sistēmu salāgošanai un pilnveidošanai. ATR kontekstā tika apspriesta ceļu tīkla atjaunošanas programma un tai pieejamais finansējums.  

Viens no nozīmīgākajiem jautājumiem bija valsts aizdevuma programma pašvaldībām. Pašvaldību vadītāji uzsvēra nepieciešamību saņemt atbalstu pašvaldību investīciju projektiem jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai, kā arī pašvaldību iespējas Valsts kasē aizņemties finansējumu ES fondu līdzfinansēto projektu neattiecināmo izmaksu segšanai.

LLPA aicināja ministru pārskatīt nosacījumus valsts budžeta aizdevumiem pirmsskolas izglītības iestāžu telpu pielāgošanai. Asociācijas priekšlikums paredz ne vien noteikt esošo pirmsskolas izglītības iestāžu telpu pielāgošanai maksimālo valsts budžeta aizdevuma apmēru 14 400 eiro apmērā par vienas jaunradītās vietas izveidi, bet jaunas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas būvniecības gadījumā noteikt maksimālo valsts budžeta aizdevuma apmēru, kas nepārsniedz 2 000 eiro bez PVN par vienu kvadrātmetru. Tādējādi pašvaldībām radīsies iespēja nepieciešamības gadījumā būvēt jaunas, mūsdienu prasībām atbilstošas pirmsskolas izglītības iestāžu ēkas, nevis iztikt ar esošu telpu piemērošanu.

Liela uzmanība tika pievērsta ES finansējumam. Pašvaldību vadītājus interesēja gan gatavošanās jaunajam 2021.–2027. gada plānošanas periodam, gan arī iespējas apgūt Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisma līdzekļus – kā pašvaldību aktivitātēm būs pieejams VARAM iezīmētais finansējums. LLPA biedri uzklausīja ministra redzējumu arī par citiem ar ES fondiem saistītiem jautājumiem, tostarp Taisnīgās pārkārtošanās fonda, Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta, Modernizācijas fonda un Inovāciju fonda līdzekļu apgūšanu. LLPA interešu lokā ir arī jaunās atlases kārtas nosacījumi REACT-EU SAM 5.6.2. un SAM 4.2.2. programmām. Abas puses panāca vienošanos, ka nākamajā ES fondu plānošanas periodā paredzēto pašvaldību industriālo parku infrastruktūras izveides finansējuma pārraudzību varētu uzņemties VARAM, turklāt pašvaldības varētu izmantot jau esošās iestrādes.