Uz sākumu Aktualitātes LLPA ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru diskutēs par Administratīvi teritoriālo reformu un ES fondu apguvi

LLPA ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru diskutēs par Administratīvi teritoriālo reformu un ES fondu apguvi

Tikšanās norisināsies š. g. 22. janvārī no 14.00 līdz 15.00

Foto: Ieva Ābele, Saeima

Lai apspriestu virkni būtisku jautājumu, kas saistīti ar Administratīvi teritoriālo reformu un Eiropas Savienības (ES) fondu apguvi, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas (LLPA) biedri – lielo pilsētu mēri – tiksies ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Artūru Tomu Plešu.

Tikšanās laikā tiks pārrunāta virkne pašvaldībām aktuālu jautājumu, uzklausot ministra redzējumu un aktuālāko informāciju par Administratīvi teritoriālo reformu, tostarp administratīvo reģionu izveidi un jauno Pašvaldību likumu.

Liela uzmanība tiks pievērsta ES finansējumam. Pašvaldību vadītājus interesē gan gatavošanās jaunajam 2021.–2027. gada plānošanas periodam, gan arī iespējas apgūt Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisma līdzekļus. Ir svarīgi saprast, kādām pašvaldību aktivitātēm būs pieejams VARAM iezīmētais finansējums.

Tāpat tiks apspriesti citi ar ES fondiem saistīti jautājumi, tostarp Taisnīgās pārkārtošanās fonda, Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta, Modernizācijas fonda un Inovāciju fonda līdzekļu apgūšana. LLPA interešu lokā ir arī jaunās atlases kārtas nosacījumi REACT-EU SAM 5.6.2. un SAM 4.2.2. programmām.

Tiks apspriesti arī citi ar VARAM kompetenci saistīti jautājumi, piemēram, atbalsts pašvaldību investīciju projektiem jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai, kā arī pašvaldību iespējas Valsts kasē aizņemties finansējumu ES fondu līdzfinansēto projektu neattiecināmo izmaksu segšanai. Tāpat aktuālas ir arī pilsētu prioritāro un augstas gatavības investīciju projektu īstenošanas iespējas.