Uz sākumu Aktualitātes Latvijas Lielo pilsētu asociācija prezentē izstrādāto “Latvijas valstspilsētu darbības stratēģiju 2027”

Latvijas Lielo pilsētu asociācija prezentē izstrādāto “Latvijas valstspilsētu darbības stratēģiju 2027”

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!

Šodien, 3. aprīlī, Latvijas Lielo pilsētu asociācija konferencē prezentēja izstrādāto “Latvijas valstspilsētu darbības stratēģiju 2027”. Tās izstrādes mērķis ir nodrošināt valstspilsētu ilgtspējīgu un integrētu attīstību, veicinot savstarpēju sadarbību un pilnvērtīgi izmantojot katras valstspilsētas attīstības potenciālu un ekonomiskās priekšrocības.

Latvijas valstspilsētas ir valsts attīstības balsts un stūrakmens. Lai gan valstspilsētas kopumā aizņem tikai 1% no Latvijas valsts teritorijas, valstpilsētās dzīvo vairāk kā puse Latvijas iedzīvotāju un tās kopā veido ap 70% no Latvijas valsts iekšzemes kopprodukta. Valstspilsētas ir lielākie Latvijas attīstības centri, kuru loma valsts kopējā izaugsmē arvien turpina pieaugt.

“Tieši pilsētas ir bijušas dzinējspēks, kas veicinājis gan pašu pilsētu, gan tām pieguļošo teritoriju un visa reģiona ekonomisko izaugsmi un attīstību. Jaunizveidotā valstspilsētu darbības stratēģija paredz stiprināt un koordinēt vienotu valstspilsētu lomu un sadarbību vairākos stratēģiski nozīmīgos attīstības virzienos – ekonomiskajā, sociālajā un vides attīstības dimensijā. Svarīgi uzsvērt, ka jaunā valstspilsētu darbības stratēģija nepārklājas ar jau esošajiem pilsētu darbības un attīstības plāniem, bet ir virzienrādītājs jaunām sadarbības iespējām un attīstībai gan reģionālā, gan nacionālā līmenī, ” norāda Normunds Audzišs, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpilddirektors.

“Latvijas valstspilsētu darbības stratēģija 2027” paredz stiprināt un koordinēt vienotu valstspilsētu lomu un sadarbību reģionālā un nacionālā līmenī. Tas attiecināms gan uz iedzīvotāju mobilitātes un labklājības veicināšanu, gan investīciju piesaisti uzņēmējdarbības un inovāciju attīstīšanu, kā arī vides ilgtspēju un efektīvu sadarbības iespēju veicināšanu. Papildu tam stratēģija paredz arī dažādu sadarbības virzienu attīstīšanu, lai veicinātu partnerību gan starp valstspilsētām, gan arī blakus esošajiem reģioniem.

Konferenci “Latvijas valstspilsētu darbības stratēģija 2027” organizē Latvijas Lielo pilsētu asociācija Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” projekta “Latvijas pašvaldību sadarbības veicināšana un labas pārvaldības stiprināšana” aktivitāšu ietvaros, īstenojot programmas mērķi strādāt kopā iekļaujošai un konkurētspējīgai Eiropai.

Latvijas Lielo pilsētu asociācija dibināta 2001. gada 23. augustā, lai veidotu ciešāku sadarbību ekonomisko, saimniecisko kontaktu un kultūras jomā starp Latvijas Republikas lielo pilsētu pašvaldībām. LLPA biedri ir 10 lielākās Latvijas pilsētas – Daugavpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Rīga, Ventspils, Valmiera, Jēkabpils un Ogres novads.