Uz sākumu Aktualitātes Par LLPA prezidējošo pilsētu kļūst Liepāja

Par LLPA prezidējošo pilsētu kļūst Liepāja

Tāpat kopsapulcē pieņemts lēmums par Ogres novada pašvaldības uzņemšanu LLPA sastāvā

5. augustā par Latvijas Lielo pilsētu asociācijas (LLPA) prezidējošo pilsētu uz gadu kļuvusi Liepāja. LLPA prezidenta amatā uz prezidentūras laiku stājies Liepājas valstspilsētas domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš.

Prezidējošās pilsētas prezidentūras maiņa notiek reizi gadā rotācijas kārtībā. Iepriekšējais bija Jūrmalas valstspilsētas prezidentūras gads.

LLPA statūtos ir noteikts, ka reizi gadā rotācijas kārtībā biedrības prezidentūru pārņem nākamā pilsēta. Tādējādi 30. jūnijā notikušajā kopsapulcē biedrības prezidents – Jūrmalas valstspilsētas domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis – nodeva savas prezidenta pilnvaras Liepājas valstspilsētas mēram Gunāram Ansiņam.

Lielo pilsētu asociācija vienmēr ir bijis nozīmīgs viedokļa paudējs un sadarbības partneris, ar kura pozīciju rēķinās gan valdības ministri, gan lēmumu pieņēmēji Saeimā. Pienākumu vadīt asociāciju uztveru ar ļoti lielu atbildību un ceru šo lomu nostiprināt, jo patlaban lielo pilsētu dienaskārtībā ir daudzi aktuāli un sasāpējuši jautājumi – gan dzīve pēc administratīvi teritoriālās reformas, gan ES fondu pieejamība pilsētvides investīcijām nākamajā periodā, gan valsts nodokļu politika un tās ietekme uz pašvaldību budžetiem, gan likumdošanas iniciatīvas, kā arī citi jautājumi. Man ir prieks, ka arī Ogre kā valstspilsēta ir pievienojusies asociācijai, kļūstot par pilntiesīgu tās biedru. Visām lielajām pašvaldībām problēmas ir stipri līdzīgas, bet risināt tās ir daudz vieglāk, apvienojot spēkus,” uzsver LLPA prezidents Gunārs Ansiņš.

Tāpat kopsapulcē pieņemts lēmums par Ogres novada pašvaldības uzņemšanu LLPA sastāvā. Atgādinām, ka 14.04.2021. tika noslēgts LLPA sadarbības līgums ar Ogres novada pašvaldību, kurā vienojās, ka pēc 2021. gada pašvaldību vēlēšanām LLPA nepieciešams lemt par Ogres novada pašvaldības uzņemšanu LLPA par pilntiesīgu biedru.

LLPA biedru sapulcē apstiprināts asociācijas darba plāns laika posmam no 2021. gada jūlija līdz 2022. gada jūnijam. Svarīgākās prioritātes tajā ir Eiropas Savienības investīciju un citu ārvalstu finanšu instrumentu pēc 2020. gada pieejamais atbalsts valstspilsētām, ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda projektu veiksmīga īstenošanas pabeigšana valstspilsētās un citu finanšu instrumentu piesaiste to attīstības veicināšanai, pilsētplānošana un attīstības plānošana. Prioritāšu lokā ir arī pašvaldību budžetu plānošana, kā arī sadarbība ar politikas veidotājiem.