Uz sākumu Aktualitātes Ogre pievienojas Latvijas Lielo pilsētu asociācijai

Ogre pievienojas Latvijas Lielo pilsētu asociācijai

Turpmāk LLPA pārstāvēs 10 lielāko Latvijas pilsētu intereses

Latvijas Lielo pilsētu asociācija (LLPA) ir noslēgusi sadarbības līgumu par Ogres novada pašvaldību, kas paredz pašvaldības iesaistīšanos asociācijas darbā līdz kļūšanai par pilntiesīgu LLPA biedru pēc šī gada jūnijā gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām. Turpmāk LLPA pārstāvēs 10 lielāko Latvijas pilsētu intereses. 

Ogre vienmēr bijusi stipra un valstiski domājoša pilsēta un novada centrs, kas zina, ko vēlas panākt. Līdz ar valstspilsētas statusa iegūšanu Ogrei ir pavērušās jaunas iespējas, tostarp pievienošanās Latvijas Lielo pilsētu asociācijai. Esmu pārliecināts, ka lielākie ieguvēji būs Ogres novada iedzīvotāji, kuru intereses pašvaldība varēs aizstāvēt jaunā līmenī, sekmējot tālāku izaugsmi. Esmu gandarīts par jauna biedra pievienošanos LLPA, tas stiprinās asociācijas darbu,” uzsver Jūrmalas domes priekšsēdētājs, LLPA prezidents Gatis Truksnis.

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā Ogre kļūs par valstspilsētu – to paredz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums.  Esmu gandarīts un pagodināts par mūsu novada centra jauno statusu, kas pilsētai un visam novadam kopumā sniegs daudz priekšrocību. Esmu pārliecināts, ka valstspilsētas statuss dos plašākas iespējas ne tikai Ogres, bet visa jaunā Ogres novada attīstībai un izaugsmei. Mums būs plašākas iespējas piedalīties investīciju projektos, saņemt lielāku valsts atbalstu, līdz ar to jaunais statuss veicinās visu Ogres novada iedzīvotāju labklājības līmeņa paaugstināšanos – ikvienas pašvaldības uzdevums taču ir strādāt tās iedzīvotāju labā.  Man ir prieks, ka jau pavisam drīz – pēc pašvaldību vēlēšanām – Ogre kļūs par pilntiesīgu Latvijas lielo pilsētu saimes dalībnieku. Savukārt sadarbība uz līguma pamata ir svarīgs posms, kas dos mums iespēju izprast LLPA darbības būtību, mērķus un uzdevumus,” skaidro Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis. 

Par pilntiesīgu LLPA dalībnieci Ogre kļūs uzreiz pēc šā gada pašvaldību vēlēšanām, kas notiks 5. jūnijā. Līdz tam laikam spēkā būs starp LLPA un Ogres novada domi noslēgtais sadarbības līgums, kas paredz, ka Ogres pārstāvji varēs piedalīties asociācijas organizētajās sanāksmēs un paust viedokli par jebkuru LLPA biedru intereses skarošu jautājumu, līdzdarbojoties bez balsstiesībām. 

Tiesības kļūt par LLPA biedru Ogre novads ieguva, balstoties uz 2020. gada 10. jūnijā pieņemto Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kas paredz Ogres pilsētai noteikt valstspilsētas statusu. LLPA biedru kopsapulcē š. g. 17. februārī tika pieņemts konceptuāls lēmums sadarboties ar Ogres novada domi. Lēmums pievienoties asociācijai 18. martā ir pieņemts Ogres novada domes sēdē.