Uz sākumu Aktualitātes Norisināsies LLPA biedru tikšanās ar finanšu ministru

Norisināsies LLPA biedru tikšanās ar finanšu ministru

23.09.2020. plkst. 11.00 norisināsies LLPA biedru klātienes kopsapulce, kuras ietvaros paredzēta tikšanās ar finanšu ministru J. Reiru.

23.09.2020. plkst. 11.00 norisināsies Latvijas Lielo pilsētu asociācijas (LLPA) biedru – pilsētu domju priekšsēdētāju – klātienes kopsapulce, kuras ietvaros paredzēta tikšanās ar finanšu ministru J. Reiru. Tikšanās laikā plānots pārrunāt šādus darba kārtības jautājumus: 1. Nodokļu ieņēmumu prognoze pašvaldību budžetos 2021. - 2023. gadā; 2. Valsts budžeta dotāciju, t.sk. speciālās dotācijas, apmērs pašvaldībām 2021. - 2023. gadā; 3. Aizņemšanās un galvojumu sniegšanas nosacījumi pašvaldībām 2021. - 2023. gadā; 4. Eiropas Savienības struktūrfondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda turpmākās pārdales, programmas React-EU un Eiropas atveseļošanas un noturības mehānisma finansējuma plānošana. Kopsapulce notiks Finanšu ministrijas (FM) telpās, 202. sēžu zālē, Smilšu ielā 1.