Uz sākumu Aktualitātes LLPA iepazīstas ar Norvēģijas pašvaldību pieredzi

LLPA iepazīstas ar Norvēģijas pašvaldību pieredzi

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!

No 12. līdz 14. jūnijam Latvijas Lielo pilsētu asociācijas (LLPA) delegācija devās uz Oslo, Norvēģiju pieredzes apmaiņas vizītē, kuras laikā iepazinās ar pašvaldību un lielo pilsētu darba organizāciju, kā arī Norvēģijas pašvaldību reformas rezultātiem.

 

“Pieredzes apmaiņas vizīte Norvēģijā bija lieliska iespēja iepazīt citu pašvaldību organizācijas darbības modeli, kā arī novērtēt valsts demokrātisko pieeju reģionālajai reformai, ļaujot iedzīvotājiem pašiem izlemt, vai un kurām pašvaldībām būtu jāapvienojas. Vērtīga bija tikšanās ar Oslo pilsētas domi, kur iepazināmies ar vērienīgajiem klimata izmaiņu apturēšanas mērķiem un to realizēšanas instrumentiem, tostarp transporta elektrifikāciju un zaļo zonu pieaugumu. Ņemot vērā ieceres Latvijā turpināt administratīvi teritoriālo reformu, interesanti bija iepazīties ar Lillestromas pašvaldības pieredzi, kur trīs lauku un urbānās teritorijas reformas laikā tika apvienotas vienā administratīvajā vienībā,” par pieredzēto stāsta LLPA izpilddirektors N. Audzišs.

Pieredzes apmaiņas vizītes laikā LLPA pārstāvji iepazinās ar Norvēģijas Vietējo un reģionālo pašvaldību asociācijas (KS) darbību. KS kā pašvaldības sektora interešu organizācija un arī lielākā valsts darba devēju organizācija apvieno visas Norvēģijas pašvaldības un domes, tās ietvaros darbojas arī Norvēģijas lielo pilsētu tīkls. KS darbojas arī kā lielākā valsts darba devēju organizācija, kas pārstāv pašvaldības sarunās ar darbinieku arodbiedrībām, un arī iesaistās politiskās dienas kārtības veidošanā, pārstāvot pašvaldību intereses sarunās ar valdību. KS arī uzrauga pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda darbību.

Oslo pilsētas domes apmeklējuma laikā LLPA pārstāvji iepazinās ar Oslo pilsētas attīstības vēsturi, pilsētvides veidošanas principiem un aktuālajiem projektiem, klimata politikām un stratēģijām, kā arī universālā dizaina izmantošanu pilsētvides attīstībā un tā nozīmi iekļaujošas sabiedrības vidē. Oslo pašvaldības pārstāvji arī dalījās pieredzē par Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanu, kur iezīmējās līdzīgi izaicinājumi kā Latvijas lielajās pilsētās – mājokļu trūkums, valsts valodas apguve un integrācijas jautājumi.

Savukārt Lilestromas pašvaldībā LLPA pārstāvji detalizēti iepazinās ar ieguvumiem no administratīvi teritoriālās reformas, apvienojot trīs pašvaldības ar kopā 90 tūkstošiem iedzīvotāju, un viens no galvenajiem ir administrācijas izmaksu samazināšanās par 10%.  

LLPA pieredzes apmaiņas vizīte Norvēģijā notika Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” projekta “Latvijas pašvaldību sadarbības veicināšana un labas pārvaldības stiprināšana” (projekta līguma Nr. EEZ/INP/03, projekta Nr. LV LOCALDEV-0006) ietvaros, tajā piedalījās LLPA lielo pilsētu vadības pārstāvji un nozaru speciālisti.