Uz sākumu Aktualitātes Latvijas Lielo pilsētu asociācija organizē konferenci “Latvijas valstspilsētu darbības stratēģija 2027”

Latvijas Lielo pilsētu asociācija organizē konferenci “Latvijas valstspilsētu darbības stratēģija 2027”

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!

Šā gada 3. aprīlī Latvijas Lielo pilsētu asociācija organizē konferenci “Latvijas valstspilsētu darbības stratēģija 2027”, lai prezentētu izstrādāto jauno valstspilsētu darbības stratēģiju līdz 2027. gadam.

Tās mērķis ir veicināt valstspilsētu ilgtspējīgu, integrētu attīstību un starptautisko konkurētspēju un stiprināt sadarbību jaunu attīstības izaicinājumu risināšanā, pilnvērtīgi izmantojot katras valstspilsētas attīstības potenciālu un ekonomiskās priekšrocības.

Valstspilsētu darbības stratēģiskā vīzija nosaka, ka tās ir lielākie Latvijas attīstības centri, kuru loma valsts kopējā izaugsmē arvien turpina pieaugt, un dzinējspēks, kas vienlaikus veicina gan pašu pilsētu, gan tai pieguļošo teritoriju un reģionu attīstību.

Jaunā stratēģija paredz stiprināt un koordinēt vienotu valstspilsētu lomu un sadarbību reģionālā un nacionālā līmenī. To plānots apspriest konferences ietvaros.

Konference “Latvijas valstspilsētu darbības stratēģija 2027”

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē Mūkusalas ielā 3, Rīgā.

Aicinām pieteikt savu dalību konferencē reģistrējoties šeit.

Konferences programma pieejama šeit.

Izstrādātā stratēģija pieejama šeit.

 

Konferenci “Latvijas valstspilsētu darbības stratēģija 2027” organizē Latvijas Lielo pilsētu asociācija Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” projekta “Latvijas pašvaldību sadarbības veicināšana un labas pārvaldības stiprināšana” aktivitāšu ietvaros, īstenojot programmas mērķi strādāt kopā iekļaujošai un konkurētspējīgai Eiropai.