Uz sākumu Aktualitātes Latvijas Lielo pilsētu asociācija sarunā ar iekšlietu ministri pārrunā Ukrainas bēgļu uzņemšanas aktualitātes

Latvijas Lielo pilsētu asociācija sarunā ar iekšlietu ministri pārrunā Ukrainas bēgļu uzņemšanas aktualitātes

Lielās pilsētas uzņem Ukrainas civiliedzīvotājus

Šodien, 24. martā, Latvijas Lielo pilsētu asociācija (LLPA), Latvijas Pašvaldību savienība sanāksmē ar iekšlietu ministri Mariju Golubevu pārrunāja jautājumus un izaicinājumus, kas saistīti ar Ukrainas bēgļu uzņemšanu Latvijā, tostarp izmitināšanas jautājumus, izglītības un nodarbinātības jautājumus. Sanāksmē Latvijas valstspilsētas apmainījās ar pieredzi bēgļu uzņemšanas centru izveidē un to darbības organizēšanā.

Sanāksmes sākumā iekšlietu ministre Marija Golubeva pateicās Latvijas pašvaldībām par jau ieguldīto darbu Ukrainas bēgļu izmitināšanas izaicinājumu risināšanā, kā ar citiem ar uzņemšanu saistītajiem jautājumiem. Ministre uzsvēra, ka ir skaidrība par tālākajiem kopīgi veicamajiem soļiem, lai bēgļu uzņemšana Latvijā tiktu koordinēta efektīvi gan no valsts, gan pašvaldību puses.

Sarunas turpinājumā Latvijas valstspilsētu mēri informēja par jau līdz šim paveikto, kā arī to pilsētās esošajiem atbalsta sniegšanas mehānismiem Ukrainas bēgļiem. Ņemot vērā, ka līdz šim lielākais bēgļu pieplūdums ir novērots Rīgā, tika pārrunāta pieredze bēgļu uzņemšanas centru izveidē, kas ir līdzīga Latvijas lielajās pilsētās. Valstspilsētu izveidotajos bēgļu uzņemšanas centros jau patlaban ir pieejami līdzvērtīgi pakalpojumi tiem, kādus nodrošina Rīgas centrs, tāpēc lielās pilsētas patlaban neredz nepieciešamību veidot jaunu modeli. Tajā pat laikā gan tiek uzsvērts, ka, lai atslogotu Rīgas centra noslodzi, ir nepieciešams informatīvais darbs par citu valstspilsētu centru iespējām. “Uzklausot pilsētu vadību, ir skaidrs, ka pēc būtības šādi centri jau eksistē. Pilsētās ir viena vieta, kur šī palīdzība tiek sniegta. Tāpēc mēs plānojam lielāku informatīvo iesaisti, lai vēstītu, ka arī citās Latvijas pilsētās ir šie centri, kur var saņemt tieši tādus pat pakalpojumus kā Rīgā un nav nepieciešams koncentrēties vienkopus,” uzsver LLPA izpilddirektors Viktors Valainis.

Runājot par valstspilsētu kapacitāti izmitināt bēgļus, LLPA biedri norāda, ka tā ir pietiekama, tāpat tiek veidota sadarbība ar citām tuvākajām pašvaldībām, lai rastu papildu izmitināšanas iespējas, ja tas būs nepieciešams. Valstspilsētu mēri gan norāda, ka paralēli bēgļu izmitināšanai, ļoti svarīgi ir arī nodarbinātības un bērnu izglītības aspekti, kas ir jārisina neatrauti citam no cita. Būtisks jautājums ir izglītības iestāžu infrastruktūras kapacitāte, it īpaši pirmsskolas izglītības iestāžu kapacitāte, kas jau šobrīd ir izaicinājums. Tāpēc tiek rosināts vērst šim jautājumam uzmanību, lai ar Izglītības un zinātnes ministrijas palīdzību šie kapacitātes izaicinājumi tiktu atrisināti. Tāpat tiek rosināts domāt par finansiāla atbalsta iespējām tām privātpersonām, kas ir gatavas izmitināt Ukrainas bēgļus savos privātīpašumos.