Uz sākumu Aktualitātes LLPA vienojas ar labklājības ministru par valsts atbalsta mehānisma nepieciešamību mājokļa pabalstu nodrošināšanai

LLPA vienojas ar labklājības ministru par valsts atbalsta mehānisma nepieciešamību mājokļa pabalstu nodrošināšanai

Nepieciešams izstrādāt speciālu atbalsta risinājumu noteiktām nabadzības riskam pakļautām iedzīvotāju grupām

Latvijas Lielo pilsētu asociācijas (LLPA) pārstāvji tikšanās laikā ar labklājības ministru Gati Eglīti pārrunāja mājokļa pabalsta jaunā aprēķina modeļa ietekmi uz pašvaldību budžetiem. Tikšanās laikā tika panākta vienota izpratne par valsts budžeta līdzfinansējuma nepieciešamību pašvaldībām jau no nākamā gada mājokļa pabalsta nodrošināšanai, ņemot vērā Covid-19 pandēmijas ietekmi un elektroenerģijas resursu cenu kāpumu. Tāpat abas puses vienojās, ka nepieciešams izstrādāt speciālu atbalsta risinājumu noteiktām nabadzības riskam pakļautām iedzīvotāju grupām, paredzot plašāku mājokļa pabalstu saņēmēju loku nekā tas šobrīd noteikts.

Tikšanās laikā LLPA norādīja uz to, ka mājokļa pabalsta jaunais aprēķina modelis ievērojami palielinās slogu uz pašvaldību budžetiem, uzsverot, ka tas ar steigu jārisina.

Rudens periodā pieaug iedzīvotāju izdevumi par mājsaimniecības uzturēšanu, kas saistīti gan ar apkures sezonas sākumu, gan augošajām elektroenerģijas resursu cenām. Līdz ar to pašvaldību nodrošinātie iedzīvotāju atbalsta mehānismi ir būtisks balsts ikvienai ģimenei, īpaši tām, kas ir uz nabadzības riska robežas. Pašvaldības, kas vēlas turpināt atbalstīt savus mazaizsargātākos iedzīvotājus, jūt aizvien pieaugošo slogu uz pašvaldību budžeta izdevumu sadaļu. Turklāt jaunais mājokļa pabalsta aprēķina modelis rada ne tikai papildu slogu pašvaldību budžetiem, bet arī rada apjukumu un neizpratni iedzīvotāju vidū par tā piemērošanu to iedzīvotāju vidū, kas iepriekš saņēma mājokļa pabalstu, jo pašvaldības bija noteikušas atšķirīgus, labvēlīgākus nosacījumus noteiktām grupām, bet šobrīd nosacījumi ir visā valstī vienādi. Līdz ar to prioritāri ir nepieciešams rast risinājumu, lai sakārtotu šo situāciju un rastu papildus mērķdotāciju no valsts puses, lai pašvaldības varētu nodrošināt visas mazaizsargāto iedzīvotāju grupas,” norāda Viktors Valainis, LLPA izpilddirektors.

Savukārt Gunārs Ansiņš, LLPA prezidents uzsvēra, ka: “Gan caur emocionāli sakāpinātiem piemēriem, gan pavisam praktiskiem statistikas cipariem šodien, runājot ar Labklājības ministru Gati Eglīti un ministrijas speciālistiem, konstatējām, ka būtībā jaunais sociālās palīdzības regulējums ir radījis sarežģījumus iedzīvotājiem gandrīz visās lielajās pilsētās – no Liepājas līdz Daugavpilij. Iedzīvotāji vēršas pēc palīdzības, bet pašvaldībām nākas atteikt, jo aprēķina modelis izslēdz daudzas iedzīvotāju grupas. Un visvairāk tas skar vientuļi dzīvojošos pensionārus, personas ar invaliditāti, kā arī cilvēkus ar zemiem ienākumiem.”

Tikšanās laikā labklājības ministrs Gatis Eglītis atzina, ka izprot pašvaldību situāciju, norādot, ka nepieciešamas turpināt diskusiju par valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu pašvaldībām atbalsta mehānismu nodrošināšanai iedzīvotājiem un mājokļa pabalsta aprēķina formulas pilnveidošanai. Jaunā mājokļa aprēķina pieeja paredz visā valstī vienādu mājokļa pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību un Ministru kabineta līmenī nosaka izdevumu pozīciju minimālās normas mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai. Atbalsta novirzīšana caur sociālo pabalstu ir mērķēta un sasniedz pašu nabadzīgāko iedzīvotāju daļu, kam tiek sniegts lielāks atbalsts nekā līdz šim, tomēr vienlaikus no saņēmēju loka šobrīd ir izslēgtas personas ar augstākiem (bet ne augstiem) ienākumiem, kuras mājokļa pabalstu saņēma līdz šim.

Šogad lielāku finansējumu pašvaldības novirza GMI pabalsta izmaksai (viens no obligātajiem pabalstiem), 2020.gadā GMI pabalstam izlietoti 5,2 milj. euro, 2021.gada deviņos mēnešos jau  7,1 milj. euro.

Nepieciešamība reaģēt uz siltumenerģijas cenu kāpumu un mājokļa pabalstā aptvert arī personas virs GMI sliekšņa mudina pārvērtēt septembrī pieņemto valdības lēmumu un ieviest līdzfinansējumu 30% apmērā jau no 2022. gada. Tādējādi valsts līdzfinansētu mājokļa pabalstu pašiem nabadzīgākajiem iedzīvotājiem un vienlaicīgi arī ļautu pašvaldībām sniegt atbalstu citām mazaizsargātām grupām,” norāda labklājības ministrs Gatis Eglītis.

Tikšanās noslēgumā tika panākta vienota LLPA un labklājības ministra izpratne par pašvaldībām nepieciešamo atbalstu un valsts līdzfinansējuma nepieciešamību pašvaldību finanšu sloga mazināšanai un mazaizsargāto iedzīvotāju grupu atbalstam.