Uz sākumu Aktualitātes Latvijas valstspilsētas sarunā ar iekšlietu ministri aktualizē Ukrainas bēgļu uzņemšanas izaicinājumus

Latvijas valstspilsētas sarunā ar iekšlietu ministri aktualizē Ukrainas bēgļu uzņemšanas izaicinājumus

LLPA kā galvenos izaicinājumus norādīja Ukrainas bēgļu izmitināšanu, atbalstu resursiem, lai nodrošinātu pilnvērtīgus pašvaldību sniegtos pakalpojumus

27. aprīlī notika Latvijas Lielo pilsētu asociācijas (LLPA) biedru tikšanās ar iekšlietu ministri Mariju Golubevu, kuras laikā valstspilsētu domju priekšsēdētāji aktualizēja jautājumus saistībā ar Ukrainas bēgļu uzņemšanas procesu, kuriem drīzumā nepieciešams rast risinājumus.

Latvijas valstspilsētas kā galvenos izaicinājumus norādīja Ukrainas bēgļu izmitināšanu un tās finansēšanu, atbalstu resursiem, lai nodrošinātu pilnvērtīgus un laicīgus pašvaldību sniegtos pakalpojumus ne tikai bēgļiem, bet arī vietējiem iedzīvotājiem, kā arī drīz tuvojošos 90 dienu uzturēšanās perioda slieksni bēgļiem un turpmāko valsts atbalstu.

Runājot par bēgļu izmitināšanu, valstspilsētas norāda, ka drīzumā var rasties grūtības izmitināt bēgļus komersantu piedāvātajās viesnīcās un viesu namos, kas skaidrojams ar izmitināšanai un ēdināšanai paredzētā dienas finansējuma samazinājumu un drīzu tūrisma sezonas atsākšanos, kas nozīmē šīs nozares pakalpojumu cenu pieaugumu. Tāpēc valstspilsētas aicina atvieglot privātpersonu iesaisti bēgļu izmitināšanā, piemēram, nosakot pabalstu personām, kas vēlas izīrēt savus dzīvokļus, jo pašreizējais mehānisms privātpersonām savu dzīvokļu izīrēšanai ir birokrātiski smagnējs un neveicina iedzīvotāju iesaisti. Iekšlietu ministre informēja, ka šāda iespēja ir dienaskārtībā, bet par to vēl ir nepieciešama vienošanās. Tajā pat laikā valstspilsētas arī norāda, ka ne visās pilsētās ir pieejams brīvs dzīvojamais fonds īrei, tāpēc svarīgi ir risināt arī bēgļu mobilitātes jautājumus, piemēram, nosakot bezmaksas sabiedrisko transportu bēgļiem. Tas ļautu elastīgāk salāgot bēgļu dzīvesvietas un nodarbinātības atrašanās vietas arī gadījumos, kad tās nav vienas pašvaldības ietvaros.

LLPA biedri arī norāda, ka ir nepieciešams stratēģisks valsts skatījums un gatavība, kad daļai bēgļu pienāks 90 dienu uzturēšanās perioda beigu termiņš un personām pieejamais sociālais atbalsts. Valstspilsētas norāda par resursu nepieciešamību, lai pilnvērtīgi nodrošinātu iedzīvotājiem un bēgļiem sniegtos pakalpojumus laikā un kvalitātē, jo pašvaldību pārziņā ir arī to pakalpojumu sniegšana, kas ir paredzēta bēgļiem. Bēgļu uzņemšanas procesa jautājumu risināšana uzliek papildu slodzi, piemēram, pašvaldību sociālajiem dienestiem, pašvaldības policijai u.c., tāpēc valstspilsētu pārstāvji norāda, ka būtu vēlams valsts atbalsts atsevišķu funkciju atslogošanai.

Sarunas noslēgumā LLPA un Iekšlietu ministrija bija vienisprātis, ka valstspilsētu jautājumi ir nozīmīgi un tos nepieciešams risināt pēc iespējas drīzāk, tāpēc tika lemts jau tuvākajā laikā sasaukt sanāksmi ar plašāku citu ministriju iesaisti, kurā tiks runāts arī par citiem bēgļu uzņemšanas procesa jautājumiem, kas ir valstspilsētu dienaskārtībā.