Uz sākumu Aktualitātes LLPA pauž bažas par elektroenerģijas cenu kāpuma ietekmi uz pašvaldību budžetiem

LLPA pauž bažas par elektroenerģijas cenu kāpuma ietekmi uz pašvaldību budžetiem

Tas radīs papildus slogu un var apgrūtināt pašvaldību funkciju izpildi

Latvijas Lielo pilsētu asociācija (LLPA) pauž bažas par elektroenerģijas resursu cenu straujo kāpumu un ietekmi uz pašvaldību budžetiem, kā rezultātā var tikt apdraudēta turpmāka pašvaldību funkciju nodrošināšana. Valsts pilsētu veikto aprēķinu prognozes par nākamo gadu, liecina, ka pilsētām papildus būs nepieciešami vairāki miljoni eiro nākamā gada budžetā, lai segtu augošās energoresursu izmaksas, un vienlaikus saglabātu pašvaldību pakalpojumus esošā apmērā. Tas rada milzu slogu pašvaldību budžetiem, jo kompensējoša mehānisma šobrīd nav un pašvaldībām jārod papildus līdzekļi savos resursos.

Šī gada laikā energoresursu cenu kāpums biržā ir vairāk nekā 50% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, kas rada būtisku papildus slogu uz pašvaldību budžetiem. Jau šobrīd pašvaldībās pieaug izdevumu apmērs par energoresursiem pašvaldības funkciju un iestāžu darba nodrošināšanai. Valsts pilsētu aplēses liecina, ka atsevišķās pašvaldībās energoresursu izmaksu pieaugums nākamgad lēšams pat līdz 60%, bet atsevišķās pašvaldību kapitālsabiedrībās tas pārsniegs pat 90%.

“Energoresursu cenu kāpums ietekmē visas tautsaimniecības nozares, tostarp, rada būtisku slogu uz pašvaldību budžetu visu funkciju nodrošināšanai, gan nodrošinot pašvaldības institūciju darbību, gan arī īstenojot pašvaldības atbalsta programmas maznodrošinātajiem un trūcīgajiem iedzīvotājiem. Daudzas pašvaldības jau šobrīd ir spiestas pārplānot savu darbību un rast papildus līdzekļus šā brīža augošo izmaksu segšanai. Savukārt milzu pieaugums nākamā gada pašvaldību budžetos, radīs papildus slogu un var apgrūtināt pašvaldību funkciju izpildi. Līdz ar to kopā ar atbildīgajām ministrijām, ir jārod konstruktīvi un steidzami atbalsta mehānismi, lai atslogotu pašvaldības darbu,” skaidro Viktors Valainis, LLPA izpilddirektors.

LLPA, apkopojot valsts pilsētu veiktos aprēķinus saistībā ar elektroenerģijas izmaksu pieaugumu, lēš, ka Jūrmalas pilsētā 2022.gada budžeta izmaksu pieaugums prognozējams par aptuveni 46%, kas ir vairāk kā 300 000 eiro papildus budžeta izdevumi par elektroenerģiju. Savukārt pašvaldības uzņēmuma “Jūrmalas gaisma”, kas visā pašvaldības teritorijā nodrošina ielu, ceļu un trotuāru apgaismojumu, papildus izmaksu pieaugums būs teju 97% jeb aptuveni 600 000 eiro. Tikmēr Jelgavas pilsētas pašvaldības aprēķini liecina, ka izmaksu pieaugums par elektroenerģijas resursiem nākamgad būs par teju 60% lielāks nekā šogad. Savukārt Liepājā, Jēkabpilī, Ogrē un Rīgā izmaksu pieaugums lēšams pat 1-2 miljonu eiro apmērā par elektroenerģijas resursiem pašvaldības darba nodrošināšanai.

Rīgas pašvaldība vērš uzmanību, ka papildus slogu pašvaldību budžetu izdevumiem rada ne tikai elektroenerģijas resursu cenu kāpums pašvaldības institūciju darba nodrošināšanai, bet tas būtiski ietekmēs arī sociālajiem pabalstiem papildus nepieciešamo finansējumu, piemēram, aprēķinot mājokļa pabalstus, kur viena no pabalsta aprēķina komponentēm ir mājsaimniecības izdevumi par elektroenerģiju. Rīgā prognozējamais izdevumu pieaugums mājokļa pabalstam 2022.gada budžetā plānots 1,5 miljonu apmērā.

Tā rezultātā valsts pilsētu aplēses liecina, ka elektroenerģijas izmaksu kāpums rada būtisku slodzi pašvaldību budžetiem un var apdraudēt pilnvērtīgu pašvaldību funkciju izpildi 2022.gadā, ja netiks rastas papildus finansējuma iespējas budžeta izdevumu atslogošanai.

Lai energoresursu cenu kāpuma ietekme uz pašvaldību budžetu neapdraudētu pašvaldību funkciju izpildi, LLPA vērsīsies pie ministru prezidenta un atbildīgajām ministrijām vēlreiz aktualizējot šo situāciju un aicinot rast steidzamu risinājumu un atbalsta mehānismu ieviešanu pašvaldībām budžeta sloga mazināšanai 2022.gadā.