Uz sākumu Aktualitātes LLPA aicina VARAM pārskatīt sadzīves atkritumu reģionu attīstības modeli

LLPA aicina VARAM pārskatīt sadzīves atkritumu reģionu attīstības modeli

Ministrijas ieceres ir jāpārskata, iepriekš tās izdiskutējot ar pašvaldībām un poligonu apsaimniekotājiem

Latvijas Lielo pilsētu asociācija (LLPA) nosūtījusi vēstuli Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM), kurā aicina veikt ekonomiski un loģiski pamatotus uzlabojumus informatīvajā ziņojumā “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionu attīstību Latvijā pēc 2020. gada”. Šis dokuments paredz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionu (AAR) reformu. Sīvus pašvaldību iebildumus jau izraisījis plāns likvidēt Zemgales atkritumu apsaimniekošanas reģionu un slēgt Zemgalē vienīgo atkritumu apsaimniekošanas poligonu “Brakšķi”.

LLPA uzsver, ka VARAM ziņojumā netiek pamatots, kādēļ piedāvātais modelis būtu pats efektīvākais. Tāpat nav ņemti vērā ne ieguvumi, ne negatīvie aspekti, piemēram, attālumi starp atkritumu savākšanas vietām un poligoniem, loģistika, provizoriskās izmaksas, novirzot atkritumu plūsmu uz katru poligonu, poligonu kapacitāte un iespējas ilgtermiņā nodrošināt atkritumu apsaimniekošanu poligonā, tostarp apglabāšanu.

Mēs uzskatām, ka ar ministrijas iecerētajām aktivitātēm pēc reformas netiks sasniegts mērķis Latvijā nodrošināt ekonomiski pamatotu atkritumu apsaimniekošanu, kas ietver samērīgu atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras un reģionā radīto atkritumu apsaimniekošanas balansu, saprātīgus atkritumu pārvadājumu attālumus no atkritumu rašanās vietām līdz reģionālajiem poligoniem. Plāns poligona “Brakšķi” slēgšanai un pašvaldību iebildumi ir apliecinājums, ka ministrijas ieceres ir jāpārskata, iepriekš tās izdiskutējot ar pašvaldībām un poligonu apsaimniekotājiem,” uzsver LLPA izpilddirektors Viktors Valainis.

LLPA uzsver, ka gan pašvaldības, organizējot sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un nosakot maksu par šo pakalpojumu savā administratīvajā teritorijā, gan arī reģionālā poligona apsaimniekotājs, plānojot un attīstot poligona infrastruktūru un ieguldot tā attīstībā finanšu līdzekļus, balstījās uz esošo reģionālo sadalījumu. Tas nozīmē nemainīgu atkritumu pārvadājumu attālumu no atkritumu rašanās vietām līdz poligonam un prognozējamu atkritumu plūsmu. Tāpēc jauno reģionu teritoriju robežas un piedāvātā poligonu specializācija ir jāapspriež ar pašvaldībām, rūpīgi izvērtējot reformas ietekmi uz katras reģiona pašvaldības iedzīvotājiem.

Asociācija piedāvā ministrijai alternatīvu modeli, kas līdz ar Pierīgas AAR paredz izveidot četrus AAR:

  • Latgales AAR, kurā tiek iekļauts Dienvidlatgales AAR, Austrumlatgales AAR un daļa no Vidusdaugavas AAR;
  • Vidzemes AAR, kurā tiek iekļauti Ziemeļvidzemes, Malienas AAR, kā arī daļa no Vidusdaugavas AAR un Pierīgas AAR;
  • Kurzemes AAR, kurā tiktu apvienoti Piejūras AAR , Ventspils AAR un Liepājas AAR.
  • Zemgales AAR tiktu saglabāti atsevišķi.

Asociācija tāpat rosina saglabāt poligonu “Brakšķi” un attīstīt to par pilnvērtīgu atkritumu apsaimniekošanas centru, kā arī Latgales AAR saglabāt poligonu “Križevņiki”. Potenciāli slēdzamie vai restrukturizējamie poligoni būtu “Dziļā vāda” Latgales AAR un “Kaudzītes” Vidzemes AAR.