Uz sākumu Aktualitātes Latvijas Lielo pilsētu asociācija organizē konferenci “Attīstības izaicinājumi 2023+”

Latvijas Lielo pilsētu asociācija organizē konferenci “Attīstības izaicinājumi 2023+”

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!

Laikā, kad pasaule atgūstas no Covid-19 pandēmijas sekām, to satricina karš Ukrainā, kas radījis ģeopolitisko nestabilitāti, energoresursu cenu kāpumu un ekonomikas recesijas draudus. Pilsētu ikdienu ietekmē faktori, kas ir grūti kontrolējami un prognozējami, tādējādi būtiska ir pilsētu spēja ātri pielāgoties mainīgajiem apstākļiem un rast labākos risinājumus, kā tikt galā ar krīzēm un veicināt attīstību.

Šā gada 30.janvārī Latvijas Lielo pilsētu asociācija organizē konferenci “Attīstības izaicinājumi 2023+”, lai aktualizētu pilsētu attīstības izaicinājumus šī brīža sociālekonomiskajā situācijā, sekmējot pilsētu ilgtspējīgu, integrētu attīstību, starptautisko konkurētspēju un stiprinātu pilsētu sadarbību jaunu attīstības izaicinājumu risināšanā.

Konferencē tiks pārrunātas ekonomiskās attīstības/lejupslīdes tendences un to ietekme uz Latvijas valstspilsētu attīstību un konkurētspēju un nepieciešamās rīcības veiksmīgai krīzes seku mazināšanai un izaugsmes veicināšanai, un kādas izmaiņas Latvija varētu ierosināt ES fondu mērķos atbilstoši šā brīža situācijai. 

Diskusijā par ekonomiskajām tendencēm tostarp pārrunās jautājumus par energo atkarību/neatkarību. Šobrīd īpaši būtisks diskusiju jautājums katrai no pašvaldībām un valstij kopumā ir spēja pielāgoties izmaiņām enerģētikas nozarē un atrast veidu, kā nodrošināt energoresursu pieejamību un atrast jaunas perspektīvas šajā nozarē.

 

Konferences “Attīstības izaicinājumi 2023+” norises vieta - Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte,  Lielā iela 2, Jelgava.

Aicinām pieteikt savu dalību konferencē līdz š.g.25.janvārim, reģistrējoties šeit.

Konferences programma šeit.

 

Konferenci “Attīstības izaicinājumi 2023+”  organizē Latvijas Lielo pilsētu asociācija Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” projekta “Latvijas pašvaldību sadarbības veicināšana un labas pārvaldības stiprināšana” aktivitāšu ietvaros, īstenojot programmas mērķi strādāt kopā iekļaujošai un konkurētspējīgai Eiropai.